Wat we doen

Waarbij kunnen wij jou helpen?

Ons kantoor is jouw partner bij uitstek als je hulp zoekt bij omgevingsproblemen of - conflicten.
Na vele jaren beschikken we over de expertise die jij daarbij verdient.

Vergunningen

Het grootste onderdeel van onze praktijk is het begeleiden en bestrijden van omgevingsvergunningstrajecten (bouwplannen, exploitaties, kleinhandel, …).
We begeleiden daarbij zowel aanvragers, als overheden en omwonenden. Dat houdt ons ook heel scherp trouwens.
Wees ook niet te beroerd om ons vroeg genoeg, en proactief in een vergunningstraject te betrekken. Zo kunnen we misschien net problemen voorkomen.
We kunnen betrokken worden van start tot finish.

Indien je hulp nodig hebt bij of over een vergunningsdossier, ben je bij ons zeker aan het juiste adres.

Alle omgevingsconflicten of - vragen

Ook andere omgevingsconflicten of - vragen komen op onze tafel terecht. Dat kan gaan over discussies rond herbestemmingen van grond bij ruimtelijke uitvoeringsplannen (zowel in begeleiding van opmaak ervan als het bestrijden ervan), planschade/planbaten, onteigening, handhaving van het omgevingsrecht (stedenbouwkundige misdrijven, milieumisdrijven, etc.), onroerend erfgoed, (omgevings)hinder, waterproblematiek, afvalregelgeving, natuurbehoud, bodem(sanerings) dossiers en overheidsaansprakelijkheid.

Wil je weten of je bij ons met jouw probleem terecht kan?

Vraag het ons!

Digitaal werken

Wij behandelen jouw dossier zo efficiënt mogelijk, en voor ons betekent dat digitaal werken.
Zo komt ook tijd vrij om nu en dan samen met jou het dossier ook fysiek te bespreken. Die fysieke contacten zijn ook belangrijk.