05 december 2017

Op dit ogenblik voeren de West-Vlaamse balies Brugge, Ieper, Veurne en Kortrijk fusiegesprekken.

Bram maakt deel uit van het 'orgaan' dat de mogelijke fusie bestudeert. Bram houdt zich vooral bezig met de nieuwe huisstijl en het communicatietraject dat wordt gevoerd waarvoor onder meer een website www.dewegnaardefusie.be werd opgestart en binnenkort ook een debatavond voor wordt georganiseerd. Voor deze aspecten wordt ook samengewerkt met Newdays & Cnocspot Films. 

Op 24 april 2018 beslissen de algemene vergaderingen van alle balies of al dan niet tot een fusie wordt overgegaan.

Het is een bijzonder boeiend traject om van dichtbij te mogen volgen en zal hopelijk ook bijdragen aan een toekomstvisie voor de advocatuur in het algemeen.

Meer informatie: www.dewegnaardefusie.be

dewegnaardefusie.be
Terug naar overzicht

Het is een bijzonder boeiend traject om van zo dichtbij te mogen volgen.