Prijs

Vaste prijzen als uitgangspunt.

Conflicten kosten geld. Dat geef je ongetwijfeld liever uit aan andere dingen. De meesten onder ons procederen met stevige tegenzin.
Een bemiddelaar inschakelen, is natuurlijk ook niet gratis.
Maar in principe betalen alle partijen daarvan een deel, én hopelijk kom je zo ook wel een pak sneller tot een duurzame oplossing.

Bij het bemiddelingstraject dat het kantoor heeft uitgewerkt, wordt met vaste prijzen gewerkt.
En die worden al bij het afsluiten van het bemiddelingsprotocol afgesproken.

Meer informatie over onze prijzen, vind je hieronder

Neen.
Elke dag is er een 'speedtalk' in onze agenda beschikbaar, zodat je kan horen of een bemiddelingsproces iets voor jouw geschil of conflict kan betekenen.
Zo'n infomoment duurt een kwartiertje.
Je kan via deze link zo'n speedtalk inboeken.

Velen zeggen wel transparant te zijn, maar op een webstek vind je dan toch niet altijd klaar en duidelijke prijzen.
Hier wel.

De prijs die bij het protocol wordt afgesproken, is natuurlijk steeds afhankelijk van het dossier zelf.
Denk maar aan de omvang, de inzet, het aantal partijen, de complexiteit, etc...

Wel staat vast dat je de prijzen zal kennen voor de bemiddelingsopdracht start.

Meestal ziet het prijzenparcours er zo uit:
- de integrale opstartfase (boarding, een eerste digitaal overleg met alle actoren samen en de opmaak van een vragenlijst): 500 euro.
- afzonderlijke of gezamenlijke gesprekken (incl. voorbereiding en verplaatsing): 350 euro per gesprek.
- een analysenota en alle studiewerk vooraf: 1000 euro.
- de opmaak van een bemiddelingsakkoord: 1000 euro.

De vaste prijzen zijn forfaits voor de prestaties.
Bij Maerland komen er geen kantoor of administratieve kosten bij.

Welke kosten kunnen er dan wel nog bijkomen?

- Voor verplaatsingen wordt in principe een forfait van 50 euro per verplaatsing gerekend. Verplaatsingen van minder dan 10 km, worden niet als verplaatsing beschouwd.
Als er andere verplaatsingskosten worden gerekend, zal dit in het protocol vervat zitten.

- Kosten voor vergaderruimtes buiten het kantoor van Maerland worden aan kostprijs doorgerekend.

- Erelonen voor experts die eventueel in het bemiddelingsproces worden ingeschakeld, worden aan dezelfde prijs doorgerekend.

Ja, de prestaties zijn BTW – plichtig (21 procent). Alle prijzen zijn dus exclusief BTW.

Jazeker. Er wordt bij de start van een bemiddeling steeds een bemiddelingsprotocol opgesteld. Wat gebruikelijk wordt afgesproken, kan je hier nalezen. De prijs hoort daar ook bij.
Soms worden er in het protocol ook andere afspraken gemaakt, maar dat hangt van het concrete dossier af.

De facturatie gebeurt meestal gespreid. De vaste prijzen hangen vast met het bemiddelingstraject dat wordt gevolgd.
Een bemiddelingsopdracht wordt niet gestart zonder de betaling van de forfait voor de installatiefase. Die moet op voorhand worden betaald. Alle overige facturatie gebeurt na de stappen in het bemiddelingsproces waarop ze slaan.

In principe betaalt elke betrokken partij een gelijk deel. De rekening wordt dus opgesplitst.
Maar daar kunnen partijen onderling wel andere afspraken over maken.
Soms gebeurt de opsplitsing niet in gelijke delen, en soms betaalt één partij de bemiddelaar.
In dat laatste geval maak ik wel extra duidelijke afspraken om de neutrale en onafhankelijkheid als bemiddelaar te kunnen bewaken.

Hoop je dat ik kan ontmijnen?

boek een korte kennismaking

Opiniestuk in Knack

Ook al is het geen wondermiddel voor onze vele ruimtelijke uitdagingen, toch doet een goed gesprek tussen partijen wonderen.