29 april 2017

‘Meest kwetsbare
waardevolle’ bossen.
In uw vaarwater?

Bos beter beschermen

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017 (BS 28 april 2017). Daarmee is het de bedoeling om ruim 12.000 ha zonevreemd waardevol bos beter te beschermen. Het betreft aldus ‘bos’ dat op heden geen ‘groene’ bestemming kent.

De ontwerpkaart kan u hier via het geoloket consulteren.

Wat betekent die aanduiding concreet?

Het betreft alvast géén bestemmingswijziging. Uw perceel behoudt haar bestemming. Ook is het niet volstrekt onmogelijk om alsnog te gaan ontbossen. Het betreft aldus geen absolute bescherming. Een ontheffing, en dus afwijking, blijkt mogelijk, maar wel onder erg stringente voorwaarden.

Een openbaar onderzoek, dus u kan nog reageren.

Tussen 16 mei 2017 en 14 juli 2017 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, zodat u kan reageren op de aanduidingen als MKWB. De opmerkingen kunnen gaan over het volledige bos of over een of meerdere (kadastrale) percelen die behoren tot dat MKWB-bos.

Er zijn verschillende soorten opmerkingen mogelijk: u kan de kwalificatie als ‘bos’ betwisten of u kan opwerpen dat niet correct rekening gehouden met beleidsmatige beslissingen of ‘beslist beleid’. U kan uiteraard ook nagaan of de criteria of de toegepaste formule wel op de juiste manier zijn toegepast.
Er werd een opmerkingenformulier beschikbaar gemaakt.

Download het MKWB-opmerkingenformulier in Word-doc

website MKWB

Een concreet voorbeeld.

Als we naar onze eigen streek kijken (Kortrijk), dan lijkt de impact zo goed als nihil. Op de ontwerpkaart is enkel ter hoogte van de Sasboomlaan een stuk(je) als ‘MKWB-bos’ aangeduid. Voor het overige grondgebied van Kortrijk is geen enkel MKWB-bos te bespeuren. Overigens ook weinig zone-eigen waardevol bos. Ook de omliggende gemeenten zijn, behoudens (eveneens beperkt) Zwevegem, weinig of niet door de aanduidingen gevat: zo zijn Deerlijk, Harelbeke, Ingelmunster, Kuurne, Wevelgem en Waregem gemeenten zonder MKWB.
Dat alles is, hoe dan ook, eveneens stof tot nadenken.

Terug naar overzicht

Een ontheffing, en dus afwijking, blijkt mogelijk, maar wel onder erg stringente voorwaarden.