21 december 2017

Net op de valreep, voor we het licht hier voor de kerstperiode even uitdoen, kwam vandaag het jaarverslag van de Dienst voor de Bestuursrechtscolleges online. Wij komen er erg vaak, dus leek het ons interessant hierover toch nog even te berichten.

Het jaarverslag vormt altijd een belangrijke bron aan informatie over de werking van de Dienst. Vanaf pagina 41 wordt ook alle belangwekkende bestuursrechtspraak vermeld.

Het integrale jaarverslag kan u hier nalezen: http://dbrc.be/sites/default/f...

Het bijhorend persbericht van de Dienst luidt als volgt:

"Het jaarverslag behelst de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017.  

Het Milieuhandhavingscollege behandelt alle beroepen binnen de kortst mogelijke termijn. 132 dossiers heeft het Milieuhandhavingscollege met een arrest afgesloten tijdens het werkjaar 2016-2017. Dat zijn er 52 meer dan de instroom van 80 nieuwe dossiers tijdens dat werkjaar. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 1.007 eindarresten uitgesproken tegenover een instroom van 880 nieuwe dossiers.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is er, na het (achtste) werkjaar 2016-2017, in geslaagd zo goed als alle oudste, tijdens de 5 eerste werkjaren ingediende dossiers, definitief af te sluiten.  Op 31 augustus 2017 (bij de afsluiting van het jaarverslag over het achtste werkjaar) waren ook al 82 % van de dossiers van het (zesde) werkjaar 2014-2015 en 37 % van de dossiers van het (zevende) werkjaar 2015-2016 definitief afgesloten. Vandaag is dat aantal zelfs gestegen tot 92 %, respectievelijk 56 %. 

Dat leidt ertoe dat de laatste tijdens het werkjaar 2015-2016 (dus tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016) ingediende dossiers in beginsel tijdens de maand maart 2018 opgeroepen zullen worden om behandeld te worden tijdens een openbare zitting, waarna een uitspraak zal volgen binnen de decretaal voorziene ordetermijn van 60 dagen. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt een ‘normaal’ dossier dan ook in minder dan 2 jaar, dit is de termijn tussen de indiening van een beroep en de einduitspraak.

Tegelijkertijd worden UDN- (behandeling bij uiterst dringende noodzakelijkheid) en gewone schorsingsdossiers verder prioritair behandeld. In deze dossiers is de Raad voor Vergunningsbetwistingen er tijdens het voorbije werkjaar telkens in geslaagd op korte termijn de betwistingen te behandelen."


Terug naar overzicht

Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is er sprake van doorlooptijd van pakweg 2 jaar per vernietigingsdossier.