28 februari 2018

Bram publiceerde in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO 2017/4 - Van den Broele) een noot onder het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 28 maart 2017.
Het artikel kan u hier nalezen.