30 januari 2018

De aanplakking is het aanknopingspunt in de procedure bij de omgevingsvergunning voor de verdere procedure. Het bepaalt de startdatum van de beroepstermijn (30 dagen), maar bijvoorbeeld ook de start van de wachttermijn voor de aanvrager. Het belang is groot, dus moet er ook rechtszekerheid zijn over deze startdatum.

Bij een beroep tegen een omgevingsvergunning geldt, op basis van artikel 54, 3° Omgevingsvergunningsdecreet, de aanplakking als uitgangspunt voor de start van de beroepstermijn voor het betrokken publiek (derden) aan wie geen beslissing wordt betekend. De beroepstermijn start de dag na de eerste dag van de aanplakking.

Om de eerste dag van de beschikbare beroepstermijn van dertig dagen te bepalen, werd voorheen een attest van aanplakking opgevraagd. Ook over deze attesten werd vaak uitvoerig gediscussieerd, maar er was tenminste wel een aanknopingspunt.

Heden blijkt dat geen attesten van aanplakking meer worden opgemaakt of afgeleverd. Eerder bleek ook al uit het verslag aan de regering bij het Omgevingsvergunningsbesluit dat de attesten van aanplakking werden afgeschaft. Meer en meer duiken hier al problemen over op. Dit stond in de sterren geschreven.

Hoe moet een derde omwonende nu (met voldoende zekerheid) zijn beroepstermijn bepalen? En op basis van welke informatie?

Die rechtszekerheid is niet alleen belangrijk voor het betrokken publiek, maar ook voor de aanvrager zelf.

Er zijn wel gemeenten die toch blijven controleren, in functie van die rechtszekerheid. Dit valt toe te juichen.

Terug naar overzicht

Het systeem 'ontmantelen' is vragen om problemen, die nu ook al opduiken.