15 januari 2018

Sindskort is een gemotiveerd bezwaarschrift doorslaggevend om uw rechten in de verdere procedure m.b.t. een aanvraag tot een omgevingsvergunning te kunnen vrijwaren. Tijd dus om er hulp voor in te schakelen.

Sinds de wijzigingen van het omgevingsvergunningsdecreet die werden ingevoerd met de 'codextrein' (B.S. 20 december 2017), is een gemotiveerd bezwaar vereist om navolgend nog een administratief, of jurisdictioneel beroep in te stellen tegen een vergunningsbeslissing.

Er zijn wel enkele uitzonderingen voorzien, zoals het opleggen van voorwaarden of de overmachtsregeling, maar het is dus van een doorslaggevend belang dat u tijdig ageert tegen een vergunningsaanvraag.

Ook toen deze regel niet gold, waren wij hier op kantoor ervan overtuigd dat u best geholpen kan worden indien u van meet af aan al bij ons aanklopt. Wij hebben een ruime ervaring met het opstellen en indienen van bezwaren.

Aangezien nu aldus niet alleen tijdig, dus een eerste maal tijdens het openbaar onderzoek, maar ook maar ook gemotiveerd (pro forma is niƩt voldoende) moet worden gereageerd, geldt ons standpunt eens te meer: wacht niet te lang voor u ons kantoor contacteert.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen.

Terug naar overzicht

Zonder bezwaarschrift, ook geen verder beroep meer.