28 mei 2018

Heel veel klanten willen, terecht, graag weten: hoe lang duurt een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een vergunningsbeslissing?

Een exact antwoord moeten we steeds schuldig blijven. Bij deze weet u dat alvast ook al. Het is op dit ogenblik nog steeds erg moeilijk pijlen trekken op hoe lang zo'n procedure exact zal lopen. Het ene dossier gaat al wat sneller dan het ander, of omgekeerd.

Uit de jaarverslagen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen we steeds wel gemiddelde doorlooptijden afleiden. Dat biedt een indicatie. 

Uit een recente bevraging in het Vlaams Parlement blijkt het volgende:

'Vanaf mei 2018 worden de dossiers van het werkjaar 2016-2017 die ingediend zijn tijdens het voorjaar van 2017 behandeld tijdens een openbare zitting. Een uitspraak in deze dossiers volgt in beginsel binnen de ordetermijn van 60 kalenderdagen. Zodra deze dossiers behandeld zijn, volgen de nog openstaande dossiers van het huidige werkjaar 2017-2018.
De gemiddelde doorlooptijd bedraagt momenteel 16 - 17 maanden.'


Grof geschat kan u het volgende als uitgangspunt nemen voor de doorlooptijden:

- schorsingsverzoek bij bij uiterst dringende noodzaak: 10 kalenderdagen

- gewone schorsingsprocedure: 6 maanden

- vernietigingsprocedure: 16 tot 17 maanden


Te lang, volgens velen. Terecht, denk ik, maar goed, we moeten momenteel roeien met de riemen die er zijn.

En ondertussen bij de Raad van State?

Bij de Raad van State is de doorlooptijd voor een vernietigingsdossier ten gronde gemiddeld 169 dagen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016 aldaar. Een schorsingsvordering neemt er 49 dagen in beslag. Dit is toch wel wat afwijkend van onze ervaring. Gemiddeld lopen de dossiers in ons kantoor een stukje langer. 

Terug naar overzicht

Een exact aantal dagen of maanden kan niet worden gegeven. Indicaties zijn wel mogelijk.