03 januari 2018

Recent was er heel wat ophef over het RUP Spreeuwenhoek, dat ook het Vlaams parlement haalde.

Bij recente arresten oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat ook bij het gemeentelijk RUP Spreeuwenhoek in Mechelen destijds onterecht slechts een plan-mer-screening is gebeurd, terwijl het RUP van rechtswege plan-mer-plichtig was.

Zie ook: https://www.hln.be/regio/meche...

Kort komt het hierop neer: de Vlaamse regering had in haar uitvoeringsbesluit, dat de grenzen bepaalde voor het al dan niet opmaken van een plan-MER, kwantitieve drempels gezet, terwijl deze in de Europese richtlijn niet voorkwamen. Het kwam tot een veroordeling door het Hof van Justitie op. Tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn met deze onwettigheid behept.

Vragen hierover? Contacteer ons gerust.

Terug naar overzicht