23 december 2018

Net voor we 2019 induiken, kwam het jaarverslag van de Dienst voor de Bestuursrechtscolleges online. Een overzicht.

Naast het werkingsverslag van de voorzitter omvat het jaarverslag ook een overzicht van de activiteiten tijdens het gerechtelijk jaar september 2017 - augustus 2018. van de drie Vlaamse bestuursrechtscolleges: De Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Het jaarverslag vormt altijd een belangrijke bron aan informatie over de werking van de Dienst. Vanaf pagina 43 wordt ook alle belangwekkende bestuursrechtspraak vermeld.

Het integrale jaarverslag kan u hier nalezen: https://www.dbrc.be/sites/defa...

Enkele cijfers over de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar we met het kantoor het vaakst terechtkomen:

- er worden 2 tot 3 arresten per dag geveld;
- er worden ongeveer 18 dossiers per week ingeleid;
- de duurtijd van een UDN - procedure is maximaal 10 dagen;
- de duurtijd van een gewone schorsingsprocedure is 6 maanden; 
- de duurtijd van het vernietigingsberoep is gemiddeld 1,5 jaar en de Raad streeft ernaar om dit tot maximaal twee jaar te beperken.


Opvallend vind ik ook het luik over digitalisering in het verslag. Daarin blijkt duidelijk dat de het omgevingsloket niet voldoende is afgestemd op het procedureverloop bij de RvVb. Ook blijkt dat een digitale finale eindprocedure, toch het logisch sluitstuk op een vergunningstraject dat digitaal moet verlopen, spijtig genoeg, nog niet voor meteen of snel zal zijn. De Dienst geeft aan dat zij hiervoor extra middelen zal nodig hebben en dat deze, op dit moment blijkbaar niet zijn voorzien.

Het bijhorend persbericht van de Dienst luidt als volgt:

'Het Handhavingscollege behandelt alle beroepen binnen de kortst mogelijke termijn.97dossiers heeft het Handhavingscollege met een arrest afgesloten tijdens het werkjaar 2017-2018. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als de instroom van 45 nieuwe dossiers tijdens dat werkjaar.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 1.040 eindarresten uitgesproken tegenover een instroom van 916 nieuwe dossiers.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is er, na het (negende) werkjaar 2017-2018, in geslaagd zo goed als alle oudste, tijdens de 7 eerste werkjaren ingediende dossiers, definitief af te sluiten.

Op 31 augustus 2018 (bij de afsluiting van het jaarverslag over het negende
werkjaar) waren ook al 51% van de dossiers van het (achtste) werkjaar 2016-2017 definitief afgesloten. Vandaag is dat aantal zelfs gestegen tot 74%. Ook de laatste dossiers van dit achtste werkjaar, die ingediend werden ten laatste in augustus 2017, zijn tijdens het najaar van 2018 behandeld op een openbare zitting, waarna in beginsel een uitspraak volgt binnen de decretaal voorziene ordetermijn van 60 dagen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt een ‘normaal’ dossier op dit ogenblik dan ook gemiddeld in ongeveer anderhalf jaar, dit is de termijn tussen de indiening van een beroep en de einduitspraak.

Tegelijkertijd worden UDN-(behandeling bij uiterst dringende noodzakelijkheid) en gewone schorsingsdossiers verder prioritair behandeld. In deze dossiers is de Raad voor Vergunningsbetwistingen er tijdens het voorbije werkjaar telkens in geslaagd op korte termijn de betwistingen te behandelen.'

Terug naar overzicht

Elke week worden gemiddeld 18 nieuwe beroepen ingesteld bij de RvVb.