08 mei 2019

Het uitvoeren van een vergunning kan geschorst worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vroeger ook door de Raad van State. Een blik op de data van het kantoor toont aan dat bij een vordering door het kantoor, meestal ook geschorst wordt.

'Ik maak steeds een grondige afweging of een schorsingsvordering wel kans maakt', zo laat Bram Vandromme weten. 'Door deze afwegingen hebben we ook een erg hoog slagingspercentage van onze vorderingen tot schorsing. Zowel bij de Raad van State als bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.'

Analyse van de dossiers van de afgelopen jaren toont inderdaad aan dat zo goed als elke vordering tot schorsing die werd ingesteld tegen een vergunningsbeslissing, en waarbij de inschatting werd gemaakt dat de kansen hoog waren op schorsing, ook effectief tot een schorsing van de vergunning leidde. 

'Verbaast door deze analyse ben ik niet. Natuurlijk moet er, naast hoogdringendheid, ook wettigheidskritiek zijn die een schorsing kan verantwoorden, maar er komt ook veel strategie en motivatie bij te pas. Het dossier moet kloppen. En vooral: wij geven ook eerlijk aan of er volgens ons al of niet kansen zijn om een schorsing te bekomen.'

Alvast vier tips om de 'hoogdringendheid' te kunnen aantonen:

- ga na of u een voordeel kan halen uit een schorsing. De nadelen die u koppelt aan de uitvoering van een vergunning, mogen dus nog niet voltrokken zijn.

- ga na waarom die nadelen zich al zouden kunnen voordoen voordat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uitspreekt over uw vernietigingsverzoek. De doorlooptijd hiervan schommelt rond 17 maanden.

Een voorbeeld: als u mobiliteitshinder vreest door de vele bewoners van een project, dan is het weinig waarschijnlijk dat dit nadeel zich meteen zal manifesteren door een opstart van de werken.

- laat de opstart van de werken steeds vaststellen door een gerechtsdeurwaarder (met foto's).

- vorder een schorsing pas als de werken effectief opstarten, om te voorkomen dat uw schorsing 'te vroeg' wordt ingesteld. Maar doe het dan wel snel na de opstart ervan.

Contacteer ons kantoor voor meer informatie.

Terug naar overzicht

Als een schorsing wordt gevorderd, wordt die ook zo goed als steeds bekomen.