29 januari 2019

Op 25 januari 2019 besliste de Vlaamse regering om de oude federale regels te vervangen.

De regels rond de vrije stroken langs de autosnelwegen dateren al van een koninklijk besluit van 4 juni 1958. Met het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2019 werden de regels geüpdatet en het (federale) kb wordt opgeheven.

1. 30 meter zone.

De vrije stroken langs de autosnelweg hebben een breedte van 30 meter vanaf de grens van het domein van de autosnelweg (langs beide kanten van de weg).

2. Wat mag niet in die zones?

- constructies bouwen, herbouwen of bestaande constructies verbouwen. Enkel instandhoudings- en onderhoudswerken zijn toegestaan.
- afsluitingen bij gesloten wand aanbrengen.
- een groene haag op minder dan 50 centimeter achter de grens van de autosnelweg plaatsen of er een groene haag houden die meer dan 1 meter breed is. 
- gier- of beerputten. 
- storten of opslag van materialen en afval.
- reliëfwijzigingen (ophoging van meer dan 1 meter, of uitgraven van meer dan 1 meter).

3. 10 meter zone.

In de eerste tien meter van de vrije stroken zijn de regels nog strenger. Daar is het ook verboden om hoogstammige bomen of gewassen, hoger dan één meter, aan te planten.

Bestaande hoogstammige bomen kunnen worden behouden, behalve hoogstammige bomen langs aansluitingscomplexen. 

4. Afwijkingen.

Behalve wat de eerste tien meter betreft, kan de wegbeheerder afwijkingen toestaan op de verbodsregels. Als de werken omgevingsvergunningsplichtig zijn, dan is een gunstig advies van de wegbeheerder de toegestane afwijking.

Afwijkingen binnen de strook van de eerste tien meter kunnen soms worden toegestaan door de minister van mobiliteit als ze het algemeen belang dienen en het beheer of de ontwikkeling van de autosnelwegen niet (gaan) belemmeren.

5. U moet iets regulariseren?

Blijkt dat u een afwijking nodig heeft? Dan zal u moeten handelen. In artikel 8 van het Besluit wordt gesteld dat onwettige situaties, die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het Besluit, geregulariseerd kunnen worden als er een aanvraag tot regularisatie wordt ingediend bij de wegbeheerder binnen een termijn van één jaar.

*bron van foto: De Morgen.

De publicatie in het Belgische Staatsblad is nog niet gebeurd, zit er snel aan te komen.

De nota bij het Besluit leest u hier, het Besluit zelf hier en het advies van de Raad van State hier

Terug naar overzicht

In de eerste tien meter van de bouwvrije strook bij autosnelwegen mogen geen hoogstammige bomen worden aangeplant.