25 maart 2020

Het was even wachten op maatregelen voor de lopende vergunningsprocedures, maar die kwamen er dan eindelijk aan.

Link naar het Besluit van de Vlaamse regering

Vanaf gisteren 24 maart 2020 zijn er een aantal procedurele aanpassingen m.b.t. de omgevingsvergunningsprocedure in werking getreden.

De noodregels zij van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor 24 maart 2020 (waar nog geen beslissing is genomen) en op aanvragen ingediend vanaf 24 maart tot en met 24 april 2020.

Het gaat onder meer over het volgende:

(1) De beslissingstermijn in eerste aanleg wordt verlengd met 30 dagen (vereenvoudigde procedure) resp. 60 dagen (gewone procedure);

(2) De beslissingstermijn in graad van beroep wordt verlengd met 60 dagen;

(3) De administratieve beroepstermijn en de wachttermijn wordt verlengd met 30 dagen;

(4) De openbare onderzoeken die lopen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020;

(5) Laattijdig of niet uitgebrachte adviezen worden niet langer als stilzwijgend gunstig beschouwd, maar er kan wel aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan;

(6) De overheden kunnen in de vergunningsprocedures beslissen om de hoorzittingen alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden.

En een beroep tegen een vergunningsbesluit bij de rechter?

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, dat onmiddellijke uitwerking heeft, zijn bijzondere regels bepaald voor de proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb).

  • De termijnen om beroep in te stellen bij de RvVb die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit (27 maart dus) of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen.
  • De vervaltermijnen vermeld in het DBRCdecreet en DBRC-procedurebesluit die lopen op de datum van inwerkingtreding van het besluit of die aanvangen in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen, met uitzondering van de vervaltermijnen in vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
  • Bij het behandelen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt het voor de RvVb en de procespartijen vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit tot en met 24 april 2020 mogelijk om een email te gebruiken als betekeningswijze en wordt een afwijkende zittingsregeling voorzien.

Spijtig genoeg is er geen digitaal indienen van een beroep bij de Raad mogelijk gemaakt. Dit is nochtans het moment om hier even in door te duwen, want ondertussen is de volledige vergunningsprocedure digitaal, behalve dié stap

En wat met de termijnen bij de opmaak van RUP's of verordeningen? etc.


Help, mijn vergunning dreigt te vervallen!

Veel werven liggen momenteel stil of worden niet opgestart door de coronacrisis. Vraag dus ook tijdig een verlenging van uw omgevingsvergunning aan. De regel die de Vlaamse regering nu heeft beslist, hebben jammer genoeg (nog?) geen effect op de vervaltermijn voor al verleende omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.

Voor die vergunningen geldt dat de werken binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning moeten starten. Die termijn is te verleggen door overmacht, maar die verlenging moet drie maanden vooraf expliciet gevraagd worden.Terug naar overzicht

Tal van termijnverlengingen in de vergunningsprocedure