19 maart 2021

Vandaag werd door het Departement Omgeving aan Bram de opdracht gegund om als expert omgevingsrecht deel uit te maken van het trajectteam dat zich zal buigen over de integratie van regels voor onze fysieke leefomgeving.

Het Departement Omgeving heeft de afgelopen jaren beleidsverkenningen uitgevoerd om grip te krijgen op verdere integratiemogelijkheden binnen het omgevingsbeleid en -recht.

De verkenning ‘Omgevingsbeleid in Vlaanderen’ concludeert dat een verdere integratie van het thematisch beleid voor fysieke leefomgeving (ruimte, milieu, …) kan bijdragen aan een meer coherent, efficiënt en slagkrachtig overheidshandelen.
Vlaanderen zette de voorbije jaren vooral belangrijke stappen op het vlak van procedurele en institutionele integratie, en wil zich nu ook buigen over een gedeeld inhoudelijk raamwerk.

Bram werd nu aangeduid als een van de experten om deel uit te maken van het trajectteam dat zich over deze opdracht zal ontfermen.

Terug naar overzicht

Het trajectteam zal zich buigen over een inhoudelijk raamwerk voor ruimte en milieu.