22 februari 2021

Vanaf vandaag zetten we opnieuw een stap voorwaarts in het digitaal procederen in - bijvoorbeeld - vergunningsbetwistingen. Nadat het Omgevingsloket ondertussen een volledig digitaal parcours voorziet, kunnen nu ook alle processtukken bij de DBRC digitaal worden ingediend.

https://www.dbrc.be/loket

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zet vanaf vandaag, maandag 22 februari 2021, een belangrijke en best wel grote stap in zijn digitalisering de opstart van het digitaal loket.

Procespartijen, burgers, advocaten, overheden, … kunnen vanaf vandaag hun documenten ook digitaal aan de DBRC bezorgen in een beveiligde omgeving. Dit kan voor alle lopende en toekomstige procedures bij de drie rechtscolleges onder de koepel van de DBRC: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Het gebruik van het digitaal loket is vrijwillig en kosteloos, en voorlopig eenrichtingsverkeer. De griffie van de DBRC verstuurt in deze fase zelf wel nog alle kennisgevingen via een aangetekende brief. Deze versie van het digitaal loket is dus slechts de eerste stap in een ruimer digitaliseringsproject.

Terug naar overzicht

Via het loket kunnen alle stukken nu ook digitaal aan de DBRC worden bezorgd.