02 augustus 2022

Verliest iemand de bekomen vergunning, of doet iemand afstand van een vorige aanvraag, door het indienen van een nieuwe (identieke) aanvraag?

Het antwoord is 'neen'.

Een verzaking moet altijd ondubbelzinnig en uitdrukkelijk te gebeuren. Het enkele gegeven dat een nieuwe omgevingsvergunning met een gelijkaardig dan wel identiek voorwerp wordt
aangevraagd, kan op zich niet volstaan om te besluiten dat een aanvrager verzaakt aan een eerder ingediende aanvraag dat het voorwerp vormt van een vergunningsbeslissing. Je kan dus een nieuwe aanvraag indienen terwijl een vorige nog loopt, of een vergunning daarvoor werd bekomen (bijvoorbeeld als die vergunning wordt aangevochten).

Het moet dus uit de gegevens van het dossier, bijvoorbeeld uit verklaringen van de aanvrager, blijken of ondubbelzinnig werd verzaakt aan de eerdere aanvraag of vergunning.

In het arrest RvVb-A-2122.0474 verwijst de Raad voor Vergunningsbetwistingen een exceptie hierover naar de vuilbak.

Terug naar overzicht

Een verzaking moet uitdrukkelijk zijn.