21 oktober 2022

Velen stellen die vraag.
Hoe lang moeten we wachten op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Een vraag die je als advocaat vaak voorgeschoteld krijgt: hoe lang moeten we wachten op een uitspraak?
Welnu, uit recente cijfers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijkt dat dit voor een vernietigingsprocedure ongeveer één jaar is.

Even toelichten: als een omgevingsvergunningsaanvraag in laatste administratieve aanleg werd beoordeeld, kan je tegen die beslissing, meestal van een deputatie, nog een beroep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Gisteren heeft de Dienst van de Bestuursrechtscolleges tijdens de openingszitting van het nieuwe werkjaar de kerncijfers gepresenteerd van het voorbije werkjaar 2021-2022. Deze dienst overkoepelt onder meer ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Concreet zijn er tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022 bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 1009 beroepen ingediend. In dezelfde periode heeft de Raad 959 dossiers afgesloten met een eindarrest. De Raad velde ook 96 schorsingsuitspraken en 31 uitspraken op een vordering bij uiterst dringende noodzaak.

In het persbericht dat de Raad vandaag verspreidt, staat dat de Raad er sinds kort in slaagt om in een standaarddossier gemiddeld na 12 maanden uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging van een beslissing over een omgevingsvergunning. De doorlooptijd van de schorsingsprocedures is maximaal 4 maanden. Die van de uiterst dringende procedures is 10 dagen.

Link naar het persbericht
Terug naar overzicht

Een procedure bij de RVVB duurt vandaag één jaar.