30 januari 2023

Hoe verloopt een beroepsprocedure tegen een vergunningsbeslissing?
Wij maakten voor jou een overzicht.🚀

Zodra wij voor jou tegen een vergunningsbeslissing in eerste aanleg een beroep indienen, of je wordt als aanvrager geconfronteerd met zo'n beroep, dan weet je graag hoe die procedure zal verlopen.

Sinds kort bezorgen wij aan elke klant een handig overzicht van alle stappen van die 'administratieve' beroepsprocedure. Lees: een beroep bij de hogere overheid. Zo ben je beter geïnformeerd, en we merken dat dit je geruststelt.

Enkel als de Minister de eerste beslisser over een aanvraag is, laat je het schema hieronder maar voor wat het is, want dan moet je meteen richting Raad voor Vergunningsbetwisting trekken.

Het verloop.


Stap 1. Ingediend beroep.
Daardoor is de vergunning 'geschorst'.
Dat betekent dat je, als aanvrager, de vergunde werken nog niet mag uitvoeren. Even wachten dus.

Stap 2. Controle.

Na het indienen van een beroep volgt een eerste controle van het beroep.
Is het volledig en ontvankelijk? Na die controle krijg je meestal ook al een (vermoedelijke) datum van hoorzitting en tot wanneer de overheid in beroep tijd heeft om zich over het dossier te buigen.

Stap 3. Onderzoek.

Er worden opnieuw adviezen ingewonnen en het dossier wordt door de provinciale of gewestelijke dienst zelf onderzocht.
Als aanvrager is het zinvol om in deze fase ook jouw argumenten over het beroep te bezorgen.

Stap 4. Verslag.

Dit verslag van de interne dienst bij de beroepsinstantie (bvb. provinciale omgevingsambtenaar) vormt het advies over het ingediende beroep. Kan de vergunning worden verleend? Het verslag kan de aanleiding zijn tot wijzigingen aan de plannen of termijnverlengingen (doordat bijvoorbeeld procedureel iets fout is gelopen).
Soms volgt ook een tweede (aanvullend) verslag na een hoorzitting.
Of in sommige procedures komt het verslag ook pas na de hoorzitting (zoals bij de procedure bij de Minister).

Stap 5. Hoorzitting.

De hoorzitting gaat meestal fysiek door, maar de laatste jaren (sinds COVID) bij sommige overheden ook digitaal. Het verslag van de dienst vormt, als het er al is, de basis voor de hoorzitting.

Stap 6. Beslissing.

De overheid in beroep (Deputatie of Minister) neemt een beslissing over het beroep en de vergunningsaanvraag.

Stap 7. Beroep.

Tegen een vergunningsbeslissing die door de administratieve beroepsoverheid wordt genomen, staat nog een beroep open bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Zo'n vernietigingsberoep moet binnen een termijn van 45 dagen worden ingediend.


Terug naar overzicht

Je weet graag wat er op je afkomt. Met dit overzicht proberen we daarbij te helpen.